Søke - Search
 
Legge til - Add
 
Endre - Change
(rette, skrive kommentar)
(correct, write comment)
 
ScanDiaSyn