ValgSWAMP: Simple, Web-based, Access Management Program

Tilgang til eldre ressurser hos Tekstlaboratoriet

(Felt som er merket med stjerne (*) er obligatoriske.)

  1. Jeg lover å bruke korpusene til Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo, utelukkende for akademiske, ikke-kommersielle formål.
  2. Jeg lover å la passordet mitt være strengt personlig, og vil ikke distribuere det videre til noen person eller institusjon. NB! Velg et annet passord enn det du vanligvis bruker!
  3. Jeg vil alltid referere skikkelig til korpuset med navn og internettadresse i alt jeg skriver hvor korpuset er brukt, både når det gjelder publiserte og upubliserte tekster.
  4. For talespråkskorpus og multimodale korpus gjelder følgende tilleggskriterier:
    1. Opptakene skal ikke under noen omstendighet distribueres i kommersielt øyemed, men kun brukes til FoU (forskning og utvikling).
    2. Den enkelte forsker skal eksplisitt forplikte seg til å behandle opptaksmaterialet og personene på opptakene med respekt og seriøsitet. Dessuten bør enhver publisering av vitenskapelige arbeider som inneholder eksempler fra korpusene, anonymisere deltagerne, og søke å unngå bruk av deltagernes navn.
    3. Lyd- og bildeklippene kan ikke vises offentlig uten spesiell avtale med Tekstlaboratoriet.

NB! Noen korpus krever en ekstra søknad i tillegg til at du fyller ut skjemaet nedenfor. Det gjelder følgende korpus (klikk på lenkene for instruksjoner):

Primært interessert i:

Navn:

Institusjonstilknytning:

* Brukernavn:

* Passord:

* Bekreft passord:

E-postadresse: