ValgSWAMP: Simple, Web-based, Access Management Program

Tillgång till Tekstlaboratoriets korpusar

(Fält som är markerade med stjärna (*) är obligatoriska.)

  1. Jag lovar att använda Tekstlaboratoriets (Universitetet i Oslo) korpusar uteslutande för akademiska, icke-kommersiella ändamål.
  2. Jag lovar att hålla mitt lösenord personligt, och kommer inte att distribuera det vidare till någon person eller institution. OBS! Välj ett annat lösenord än det du vanligtvis använder!
  3. Jag lovar att alltid referera utförligt till korpusen med namn och internetadress i allt jag skriver där korpusen används, både när det gäller publicerade och opublicerade texter.
  4. För talspråkskorpusar och multimodala korpusar gäller följande tilläggskriterier:
    1. Inspelningarna skall inte under några omständigheter distribueras i kommersiellt syfte, utan enbart användas till FoU (forskning och utveckling).
    2. Den enskilda forskaren skall explicit förplikta sig till att behandla inspelningsmaterialet och personerna i inspelningarna med respekt och seriositet. Dessutom bör envar vid publicering av vetenskapliga arbeten som innehåller exempel från korpusarna, anonymisera deltagarna och undvika att använda deltagarnas namn.

OBS! En del korpusar kräver en extra ansökan i tillägg till att du fyller i formuläret nedan. Det gäller följande korpusar (klicka på länkarna för instruktioner):

Primärt interesserad av:

Förnamn Efternamn:

Institutionsanknytning:

* Användarnamn:

* Lösenord:

* Bekräfta lösenord:

E-postadress: