Tekst
Resultat
På denne siden kan du søke i de originale, fonetiske TAUS-transkripsjonene under Tekst. Vær oppmerksom på at det bare er mulig å søke etter ord, ikke etter informant, lemma, ordklasse osv. Transkripsjonene er heller ikke koplet sammen med lydfiler. Du kan også søke i en modernisert utgave av TAUS, se denne siden. Her er de gamle TAUS-lydbåndene digitalisert og koplet sammen med ortografiske transkripsjoner. Via denne siden får du også flere søkemuligheter.
OBS! Options virker ikke!
down
add
drop

down
add
drop

down
add
drop

down
add
drop