Tagger i Oslo-Bergen-taggeren

Taggsettet til Oslo-Bergen-taggeren er utviklet ved Tekstlaboratoriet. Kategoriene er stort sett hentet fra Norsk Referansegrammatikk (red. Jan Terje Faarlund, Svein Lie og Kjell Ivar Vannebo 1997). Dette innebærer f.eks. at alle ord som kan gradbøyes, regnes som adjektiver - selv om ordene tradisjonelt har vært regnet som adverber (f.eks. ofte). Videre er alle tradisjonelt lokale adverber som der, bortenfor osv. å regne som preposisjoner.